top of page

Hvad sker der, når man får massage og manipulationer?


Massage og manipulationer er gamle behandlingsmetoder, der fortsat benyttes i stort omfang i dag. Begge behandlingstyper hører til kategorien i manuel behandling.


Manuel behandling dækker over alle behandlingstyper, hvor behandleren bruger sin hænder til at behandle. Men hvad er det egentlig der sker, ved de forskellige behandlingsformer?


På klinikken møder vi ofte overbevisninger om, at manuel behandling kan ændre på kroppens anatomi. Det kan fx være ved at sætte et led på plads, gøre en sene længere, strække fascievævet (bindevæv) mm. Den tanke kan vi egentlig godt forstå, da den spiller sammen med tanken om, at der må være en anatomisk og/eller biomekanisk fejl i kroppen, når vi oplever smerter. Det er desværre sjældent så simpelt, at smerterne alene kan forklares på denne måde. Læs gerne mere om de mange faktorer til smerte her.


Lad os indledningsvis slå fast, at manuel behandling ikke ændrer på kroppens anatomi eller biomekanik. Det vil sige, at kroppen ikke ændrer sig visuelt efter en manuel behandling.


Det faktum er jo fantastisk. For hvis det var muligt at ændre på kroppen med de relativt små kræfter der bruges ved manuel behandling, så ville kroppen være frygteligt skrøbelig, og have vanskeligt ved at modstå de kræfter, vi udsætter den for, ved dagligdagsaktiviter som fx gang, løb, løft mm. Kroppen er heldigvis stærk og robust, og kan klare store belastninger.


Hvis du har læst med hertil kan det godt være, at du overvejer at stoppe din videre læsning. For hvis du selv har oplevet, at dine smerter var markant bedre efter fx en massagebehandling, hvordan kan vi så skrive, at behandlingen ikke ændrer på kroppen?


Vi forstår godt forvirringen og den (måske) dertilhørende frustration. Vi kunne dog aldrig finde på at sige, at manuel behandling ikke har en effekt. Effekten er bare en anden, end den de fleste tror. For selvom kroppen ikke ændrer sig fysisk og anatomisk, så kan oplevelsen af kroppen godt ændre sig.


Selvom oplevelsen ændres - og det er jo det vigtigste for de fleste - så ser det ikke ud til at være vigtigt hvilken type behandling der gives, og om den gives på et specifikt sted eller et tilfældigt sted. Der er fx lavet forskning på nakke, skulder og lænderyg der viser, at behandlingseffekten ikke afhænger af, om behandlingen er givet specifikt der hvor man mistænker at problemet er, eller om det gives i et andet nærliggende område.


Forskningen udføres ved, at man finder en gruppe personer med fx lænderygsmerter. Denne gruppe inddeles i to forskellige undergrupper. Deltagerne fordeles på en måde, så grupperne er ens ift. alder, fysisk aktivitet mm. Herefter modtager den ene gruppe en såkaldt specifik behandling, mens den anden modtager en "snyde"-behandling i et nærliggende område. Resultatet er, at det ikke er forskel på effekten (1, 2, 3, 4, 5).


Hvorfor oplever man så smertelindring ved manuel behandling?

I stedet for at forstå manuel behandling som en ændring på anatomien, så bør man i højere grad se det som om, at behandleren kommunikerer med kroppens nervesystem/alarmberedskab. Ved manuel behandling forsøger man, at få nervesystemet i ro og på den måde sænke beredskabet. Dette kan virke meget uspecifikt, og hvis man er kritisk overfor denne forklaring, kan man måske endda læse ind i teksten, at smerte bare er noget vi bilder os ind. Det er absolut ikke budskabet, og smerte er altid ægte uanset årsagen.


For at gøre det lidt mere specifikt, så sker der en række ting i kroppen, når vi modtager manuel behandling. Disse effekter kaldes neurofysiologiske effekter. Populært sagt, så modulerer behandleren på smerten så den opleves mindre. Dette sker blandt andet ved, at kroppen og hjernen frigiver smertelindrende stoffer, som ligner dem vi finder i kraftig smertestillende medicin som fx morfin. Derudover ser man, at manuel behandling sænker stresshormonniveauet i kroppen, så vi kan slappe mere af. Dette er også med til at nedjustere smerten (6, 7).


Typisk ser vi også, at manuel behandling kan give øget bevægelighed i det smerteramte område. Og set i lyset af, at bevægelse i sig selv kan smertelindre kan det ikke afvises, at den øgede bevægelighed bidrager til en større smertelindrende effekt, end den der relaterer sig direkte til den manuelle behandling.


Det blev til et længere, og lidt mere nørdet skriv. Vi vil derfor gerne runde af med at sige, at manuel behandling absolut kan lindre smerter og bestemt også kan have sin plads i et behandlingsforløb.


Formålet med dette skriv var, at kaste lys over en del af de misforståelser der hersker ift. mekanismerne bag den smertelindring, der kan opstå ved manuel behandling.


Vi håber, at dette skriv har givet en mere nuanceret forståelse af hvorfor man oplever smertelindring, når man får en manuel behandling. At forståelsen går fra, at behandleren fikser og reparerer en ødelagt/skæv krop, men i stedet sænker smerte-niveauet så det bliver muligt at bevæge sig frit igen.


Skulle dette skriv have affødt yderligere spørgsmål, så skriv gerne til klinikkens mail.


Tak for at du læste med. :-)


Referencer

  1. Aquino RL, Caires PM, Furtado FC, Loureiro AV, Ferreira PH, Ferreira ML. Applying Joint Mobilization at Different Cervical Vertebral Levels does not Influence Immediate Pain Reduction in Patients with Chronic Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. J Man Manip Ther. 2009.

  2. Chiradejnant A, Maher CG, Latimer J, Stepkovitch N. Efficacy of "therapist-selected" versus "randomly selected" mobilisation techniques for the treatment of low back pain: a randomised controlled trial. Aust J Physiother. 2003.

  3. de Oliveira RF, Liebano RE, Costa Lda C, Rissato LL, Costa LO. Immediate effects of region-specific and non-region-specific spinal manipulative therapy in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2013.

  4. Guimarães JF, Salvini TF, Siqueira AL Jr, Ribeiro IL, Camargo PR, Alburquerque-Sendín F. Immediate Effects of Mobilization With Movement vs Sham Technique on Range of Motion, Strength, and Function in Patients With Shoulder Impingement Syndrome: Randomized Clinical Trial. J Manipulative Physiol Ther. 2016.

  5. Lavazza C, Galli M, Abenavoli A, Maggiani A. Sham treatment effects in manual therapy trials on back pain patients: a systematic review and pairwise meta-analysis. BMJ Open. 2021.

  6. Bishop MD, Torres-Cueco R, Gay CW, Lluch-Girbés E, Beneciuk JM, Bialosky JE. What effect can manual therapy have on a patient's pain experience? Pain Manag. 2015.

  7. Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Man Ther. 2009.109 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page