top of page

Er det farligt at løfte med ryggen?

I klinikken møder vi ofte denne myte. Vores oplevelse er, at denne forståelse er dybt forankret i hele den måde, vi forstår ryggen på. De fleste personer har en opfattelse af, at det er mere sikkert at løfte med benene frem for ryggen - og at man for guds skyld da ikke må løfte med bøjet ryg.


Denne myte vil vi gerne gøre op med.


Vi vil gerne slå fast fra start, at ryggen er stærk og robust, og at den kan modstå stor belastning uden at tage skade. Dette gælder både i en ret position og i en bøjet position.


Man har tidligere troet, at ryggen var stærkest i en ret position. En af teorierne bag denne tanke var, at man ved at bøje ryggen kunne risikere at få en discus prolabs, fordi man skubbede discus bagud (illustreret nedenfor).

Illustration af, at discus skubbes bagud ved foroverbøjning.

Et studie fra 2008 har undersøgt, om det forholder sig sådan (1). Dette studie brugte MR-scanning til at vurdere, om discus reelt flytter sig bagud ved foroverbøjning og flytter sig fremad ved bagudbøjning.


Forskerne fandt, at discus kan flytte sig bagud ved bagudbøjning og fremad ved foroverbøjning - Altså det stik modsatte af den almindelige forståelse. Det stiller derfor spørgsmålstegn ved grundteorien bag, at man ikke må løfte med bøjet ryg. Lad os se nogle eksempler fra sportens verden.


Der findes flere sportsgrene, hvor foroverbøjning af ryggen er en væsentlig del af sporten. Roning er en af de sportsgrene, hvor foroverbøjning er uundgåeligt. På billedet til højre ses det, at roerne har en stor grad af foroverbøjning, når de roer. Nogen tænker måske, at de ikke har nogen belastning i denne foroverbøjning, men det må siges at være forkert. Den modstand, der er i vandet, og den kraft de trækker med, giver en stor belastning på ryggen. Dog ser det ikke ud til, at denne belastning er skadelig. Dette skyldes, at roerne gennem mange år har trænet sig op til at kunne lægge en stor belastning på deres ryg.


Det er ikke kun roning, der indeholder stor grad af foroverbøjning. I cykling ser man også udøverne sidde med stor grad af foroverbøjning i lang tid. Igen kan man tænke, at der ikke er stor belastning i denne position, men dette er ikke korrekt. Tænk bare på at en sprinter træder med op mod 1800 W, når han sprinter kraftigst. 1800 W er meget. At cykle med 1800 W vil plante en voldsomt stor belastning på lænden. Til trods for det så ser man ikke, at sprinterne er svært invalideret med store discus prolabs-smerter, når de hopper af cyklen igen.


Nedenfor ses et eksempel, som selvfølgelig kræver en længerevarende træning, men som viser, at ryggen er voldsomt stærk og kan bygges op til at tåle enorme belastninger. Videoen nedenfor viser Johannes Korneliussen, der løfter 200 kg med bøjet ryg. Johannes er fysioterapeut og en meget stærk én af slagsen. Han har trænet målrettet styrketræning gennem mange år og har derfor opbygget en enormt stærk ryg.

Det skal siges, at Johannes havde det godt både før og efter hans vilde bedrift. Vi vil også gerne sige, at vi selvfølgelig ikke anbefaler personer, der ikke er vant til at lave denne øvelse med tunge vægte, at kaste sig ud i et løft på 200 kg med bøjet ryg. Det kræver selvfølgelig, at man træner sig op til det over tid.


Er ryggen stærkest i bøjet eller ret position?

Det er nok ikke et spørgsmål, man kan svare entydigt på. Det afhænger blandt andet af, hvad man er vant til.


Dog er der en generel forståelse af, at ryggen er stærkest, når den er ret og mere udsat, når den er bøjet. Dette, ved vi i dag, er forkert.


Et nyere studie fra maj 2021 viser, at ryggen er stærkere og løfter mere effektivt, når den er bøjet, fremfor når den er ret (3). Når man kombinerer denne viden med, at personer med rygsmerter løfter langsommere, mere stift og med mindre bøjning i ryggen (3), så begynder det at blive svært at holde live i myten om, at man ikke må løfte med ryggen og ikke må belaste en bøjet ryg.


Afslutningsvis runder vi af med et mere generelt budskab - din krop er stærk og robust. Hvis du belaster din krop, så vil den adaptere til det. Det kender vi fx fra muskeltræning. Her bliver musklen større og stærkere, hvis den belastes over tid. Det samme gælder alle andre væv i kroppen - både knogler, sener, ledbånd og discusskiver. Man ser fx, at løbere har tykkere sundere discusskiver end ikke-løbere (4).


Så du må gerne løfte med bøjet ryg - du må også gerne løfte med ret ryg. I det hele taget må du gerne løfte med ryggen, og du behøver ikke være bange for, at den bliver skadet af den grund.


Vi håber, at du har nydt at læse med! Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på post@horsholmfy.dk.


Referencer

  1. Alyas F, Connell D, Saifuddin A. Upright positional MRI of the lumbar spine. Clin Radiol. 2008.

  2. Mawston G, Holder L, O’Sullivan P, Boocock M. Flexed lumbar spine postures are associated with greater strength and efficiency than lordotic postures during a maximal lift in pain-free individuals. 2021.

  3. Nolan D, O'Sullivan K, Newton C, Singh G, Smith BE. Are there differences in lifting technique between those with and without low back pain? A systematic review. Scand J Pain. 2020.

  4. Belavý DL, Quittner MJ, Ridgers N, Ling Y, Connell D, Rantalainen T. Running exercise strengthens the intervertebral disc. Sci Rep. 2017.

324 visninger

Comments


bottom of page