top of page

GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark

 

Man er i dag gået væk fra et bruge ordet slidgigt og er i stedet gået over til at bruge fagtermen artrose. Årsagen er, at artrose ikke er relateret til slid.

GLA:D er navnet på et behandlingskoncept til ryg-, knæ- og hoftesmerter. Behandlingskonceptet har et solidt videnskabeligt fundament og indeholder undervisning og træning. Dette behandlingskoncept har en tilfredshedsprocent på 89 %!

Er du interesseret i et GLA:D-forløb eller kender du måske en, der kunne have gavn af det? Så vil vi meget gerne hjælpe. Ring til Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter på 45 86 94 00 eller skriv til post@horsholmfys.dk

Du kan også booke direkte igennem vores online booking.

Glad-undervisning.png

GLA:D er opbygget omkring de videnskabelige anbefalinger til knæ- og hofteartrose - det man tidligere kaldte slidgigt. Forløbet indeholder både patientuddannelse og et træningsforløb under vejledning af en GLA:D-Certificeret fysioterapeut.

Hvem har gavn af et GLA:D-forløb?
GLA:D til knæ- og hoftesmerter er oprindeligt udvikling til artrose-relaterede smerter. Dog ser vi mange uden artrose-diagnosen, som også har godt effekt af et GLA:D-forløb. Der er derfor typisk tale om personer over 40 år med artrose-relaterede smerter, eller smerter uden en specifik årsag.

GLA:D-Ryg er et tilbud til patienter, som har langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker deres livskvalitet og hverdag. Det er også et tilbud til patienter med lænderygsmerter, som har svært ved at håndtere smerterne og de konsekvenser, det har. Patienter med mere akutte rygsmerter, tryk på nerveroden, en aktiv gigtsygdom eller anden sygdom, som medfører rygsmerter, er ikke målgruppen for GLA:D-Ryg.

Fysioterapeuten vurderer, om GLA:D-Ryg er et muligt tilbud til patienten. Deltagelse i et GLA:D-Ryg forløb er baseret på en fællesbeslutning af fysioterapeuten og patienten.

pexels-kei-scampa-4507967.jpg

Fra slidgigt til artrose

 

Man er i dag gået væk fra et bruge ordet slidgigt og er i stedet gået over til at bruge fagtermen artrose. Årsagen er, at artrose ikke er relateret til slid. Det vil sige, at artrose ikke udvikles som konsekvens af, at man har brugt sit led for meget - hvis det var tilfældet, så ville det i øvrigt ikke give mening at træne/belaste leddet yderligere. 

 

Vi ved i dag, at mængden af artrose på et røntgenbillede ikke siger noget om leddets reelle tilstand. Man kan på et røntgen billede have meget artrose og ingen smerter og lidt artrose med mange smerter. 

 

Det ser ud til, at de faktorer, der spiller ind, er fysisk inaktivitet, overvægt, tidligere skader, andre gigtsygdomme og arv. Derudover er artrose en tilstand, der forekommer hyppigere i takt med stigende alder. Nogle erhverv ser også ud til at være i øget risiko for udvikling af artrose.

Hvad er GLA:D-træning?

GLA:D er et koncept med fundament i videnskaben. Det vil sige, at GLA:D bygger på den bedste viden, vi har tilgængelig ift. behandling af artroserelaterede smerter. I praksis betyder det, at du som patient skal igennem følgende:

 

  • Grundig forundersøgelse hos en kompetent fysioterapeut.

  • Undervisning i artrose relateret til dine smerter.

  • Minimum 6 ugers træningsforløb á 2 gange træning ugentligt.


Træningen består af forskellige øvelser, som med tiden gøres sværere, så de passer til patientens stigende niveau. Det er også vigtigt at understrege, at træningen tilpasses individuelt, så øvelserne passer til det niveau, patienten er på. Hver trænings-session vil vare ca. 60 minutter.

Hvis du oplever forværring af dine symptomer ved opstart af et GLA:D-forløb, så fortvivl ikke. Det er helt normalt, at de ømme led og de omkringliggende muskler ”brokker sig” over de nye arbejdsforhold, og vævet skal bruge tid på at tilpasse sig træningen. Din GLA:D-fysioterapeut vil sætte dig ind i de smerteregler, du skal kende og vil korrigere din træning herefter.

 

Når træningsforløbet er overstået anbefales det, at patienten fortsætter træningen hjemme - eller på et af klinikkens øvrige hold.

Hvad siger deltagerne efter endt GLA:D-forløb?
Udviklerne af GLA:D undersøger løbende effekten og tilfredsheden hos de patienter, der gennemgår et GLA:D-forløb. Der er til dato 37.270 patienter, der har gennemført et GLA:D-forløb. Deltagerne deltager i en tilfredsheds-undersøgelse 3 måneder efter endt GLA:D-forløb. Heraf vurderer 88,4 %, at GLA:D-forløbet har været "Godt" eller "Meget godt". Der ses derfor stor tilfredshed med GLA:D-forløbene.

Er du interesseret i et GLA:D-forløb? Eller kender du måske en, der kunne have gavn af det? Så vil vi meget gerne hjælpe. Ring til Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter på 45 86 94 00 eller skriv til post@horsholmfys.dk
Du kan også booke direkte igennem vores online booking.

bottom of page