top of page

Physiotherapist & VaneCoach

 

All pain is affected by our daily behavior. 

What we do and do not do can have a big impact on the impact, size and duration of the pain.  

 

This means that it is important to take into account how the daily behavior affects the pain or injury. For example, fear, worry or insecurity can help to create inappropriate behavior in relation to your problem.

I therefore do not only treat one body part, I treat you.

 

Through a broad professionalism and understanding, I can embrace the complexity of your pain and help you to a life with more quality of life - and to a life with less or no pain.

 

 

I can help you with both acute and prolonged pain and / or injury.

 • Back pain - with special competencies for the treatment of the chronic / prolonged pain.

 • Hip pain.

 • Knee pain.

 • Shoulder pain

 • Rehabilitation after surgery.

 • Postpartum pain and exercise.

 • Gravity pain and exercise.

 • Pain / discomfort in connection with running.

 • VaneCoaching (What is it? Read more below).

 

In a treatment collaboration with me, time is set aside for you to tell your story so that I can understand you and the extent of the problem.

 

Then we have a conversation based on your story and the research I do.

 

The conversation will, among other things, talk about your pain or injury as well as what behaviors can contribute to or alleviate the pain.

I help you understand your pain and build your ability to handle and minimize pain.

 

Subsequently, together we will lay out a plan for how you can achieve your goals.

 

I want to use the sparse time we have together effectively. Therefore, I focus on how you can also spend the remaining time outside the treatment room.  

 

 

TEAM

 • Backrest

 • Functional training team

 • MTT team (general training therapy)

VANECOACHING

VaneCoaching is for you who want to change or initiate new, good and healthy habits - which also last in the long run.

 

You have already tried to stop, start, change and limit to achieve your goal. 

You may have tried various diets, diet or exercise plans, but where the result has not been sustainable or you have fallen back to what you used to.  

 

We often have the best intentions and thoughts about what it takes - because it is "just"…

But, if it was “just” so easy, then why are you not in goal?  

 

Our daily behavior is rarely driven by reason - but by habits, emotions and over-evidence.

 

VaneCoaching is a method where you work with your already existing habits and behaviors to achieve your goal.  

 

You can have goals for:

 • Permanent weight loss

 • Less food stress

 • Regular exercise habits

 • More sleep

 • Less phone time

 • A more relaxed relationship with your body

 

In Vanecoaching, you are helped through open-ended questions and reflection, to break with the old patterns and find out what opportunities and preferences you have to act differently to achieve your goal.

 

Together, we create realistic strategies you can hold in the long run and increase your true visibility for success.  

 

So if you are tired of unsustainable, short-term solutions and quickfixes, then vanecoaching is for you.  

 

I want to help you establish new good and sustainable habits.

 

FURTHER EDUCATION

 • Habit and overeating Coach v. Morten Elsøe and Anne Gaardmand.

 • Pregnancy and Postpartum Training v. Kristian Bradsted.

 • Basic course in pain v. Morten Høgh.

 • Technique of squat, bench press and deadlift v. Jacob Beermann.

 • Strength Training and Pain v. Jacob Beermann.

 • Modern pain science - an updated understanding of pain. Both acute onset and chronic / prolonged pain v. Simon Roost Kirkegaard.

 • Mulligan A, B and C - Mobilization Techniques.

 • FysioYoga - Mindfulness and static stretching.

 • Stress and facies v. Pernille Thomsen.

 • FysioFlow - dynamic mobility training.

 

CAREER

Feb. 2021 - Hørsholm Physiotherapy and Back Center

Jun. 2017 - Feb. 2021 - AllerødFys

Sandy.jpg

I et behandlingssamarbejde med mig, er der afsat tid til, at du kan fortælle din historie, så jeg kan kan forstå dig og omfanget af problemet. Herefter har vi en samtale med udgangspunkt i din historie og undersøgelsen jeg foretager.

 

I samtalen vil blandt andet tale om dine smerter eller skade samt hvilken adfærd der kan bidrage til eller afhjælpe smerten.Jeg hjælper dig med at forstå̊ dine smerte og opbygge din evne til at håndtere og minimere smerte. Efterfølgende vil vi sammen ligge plan for, hvordan du kan opnå dine mål.

 

Jeg vil gerne bruge den sparsomme tid, vi har sammen effektivt. Derfor fokuserer jeg på, hvordan du også̊ kan bruge den resterende tid uden for behandlingsrummet. 

Jeg kan hjælpe dig med både akutte og længerevarende smerter og/eller skade:

 • Rygsmerter – med særlige kompetencer for behandling af de kroniske/længerevarende smerter.

 • Hoftesmerter.

 • Knæsmerter.

 • Skuldersmerter

 • Genoptræning efter operation.

 • Efterfødselssmerter og træning.

 • Gravdititetssmerter og træning.

 • Smerter/gener i forbindelse med løb.

 • VaneCoaching (Hvad er det? Læs mere længere nede).

pexels-flora-westbrook-3600946.jpg

Vanecoaching 

 

VaneCoaching er for dig som gerne vil ændre eller igangsætte nye, gode og sunde vaner - der også holder i længden.

 

Du har allerede prøvet at stoppe, starte, ændre og begrænse for at opnå dit mål. 

Du har måske prøvet diverse slankekure, kost- eller træningsplaner, men hvor resultatet ikke har været holdbart eller du faldet tilbage til det du plejede. 

 

Vi har ofte de bedste intensioner og tanker om, hvad der skal til - for det er jo “bare”… Men, hvis det “bare” var så nemt, hvorfor er du så ikke i mål? 

 

Vores daglige adfærd er sjældent drevet af fornuft - men af vaner, følelser og over-bevisninger.

VaneCoaching er en metode, hvor man arbejder med dine allerede eksisterende vaner og adfærd for at opnå sit mål. 

 

Du kan have mål om:

·       Varigt vægttab

·       Mindre madstress

·       Faste motionsvaner

·       Mere søvn

·       Mindre telefontid

·       Et mere afslappet forhold til din krop

 

I Vanecoaching hjælpes du via åbne spørgsmål og refleksion, med at bryde med de gamle mønstre og finde frem til hvilke muligheder og præferencer du har til at handle anderledes for at opnå dit mål.

 

I fællesskab skaber vi realistiske strategier du kan holde i længden og øger din sand-synlighed for succes.  

 

Så hvis du er træt af uholdbare, kortvarige løsninger og quickfixes, så er vanecoaching noget for dig. 

 

Jeg vil gerne hjælpe dig med at etablere nye gode og bæredygtige vaner.

Karriere

 • Feb. 2021 - Hørsholm Fysioterapi og Rygcenter

 • Jun. 2017 - Feb. 2021 - AllerødFys
   

Videreuddannelse

 • Vane- og overspisningsCoach v. Morten Elsøe og Anne Gaardmand.


 • Gravid- og Efterfødselstræning v. Kristian Bradsted.

 • Grund kursus i smerter v. Morten Høgh.


 • ​Teknik af squat, bænkpress og dødløft v. Jacob Beermann.

 • Styrketræning og smerter v. Jacob Beermann.


 • Moderne smertevidenskab – en opdateret forståelse af smerte. Både akut opstået og kronisk/længerevarende smerter v. Simon Roost Kirkegaard.


 • Mulligan A, B og C - Mobiliseringsteknikker.

 • FysioYoga - Mindfulness og statiske stræk.


 • Stress og facier v. Pernille Thomsen.


 • FysioFlow - dynamisk mobilitetstræning.


bottom of page